Mühəndis dəstəyi xidməti

Bu gün ölkədə müxtəlif təyinatlı sənaye və infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Belə layihələrin həyata keçirilməsində aparıcı möqveləri təbii inşaat şirkətləri tutur. Lakin bir çox şirkətlərdə tikinti işləri üçün təşkilatı və texnoloji həllərin işlənib hazırlanması, yoxlanılması və layihə iştirakçılarının işinin əlaqələndirilməsi üçün həm strateji, həm də gündəlik vəzifələri həll etmək üçün kifayət qədər sayda mühəndis heyəti yoxdur. Bütün bunları nəzərə alaraq AS İnşaat şirkəti olaraq bazar iştirakçılarına insan kapitalı istiqamətində faydalı olmaq üçün mühəndis dəstəyi xidmətini təklif edirik. 

Mühəndis dəstəyi xidməti
Aşağıdakı istiqamətlər üzrə Sizə mühəndis dəstəyi göstərməyə hazırıq:
Obyektin istismara verilmə müddətinə dair ümumi tələblərin işlənib hazırlanması;
Maliyyələşdirmə planı nəzərə alınmaqla hazırlıq dövrü üçün işlərin planlaşdırılması;
Tikinti üçün seçilmiş texnologiya əsasında baş podratçı üçün tikinti (COP- tikinti təşkili layihəsi) məlumat bazasının hazırlanması;
İş icraçılarına bir-biri ilə əlaqəli həftəlik və gündəlik tapşırıqların verilməsi;
Tikinti layihəsinin inkişafının proqnozlaşdırılması, tikintinin təşkilinin vizual modelinə dəyişikliklərin edilməsi;
İcra planına uyğun layihə hesabatlarının hazırlanması.
Mühəndis dəstəyi xidmətində üstünlüklərimiz:
Operativlik
Əlimizdə olan məlumat bazası sayəsində sənədlərin hazırlanması prosesini maksimum şəkildə operativ həyata keçirməyə çalışırsınız. Bu sürəti qazanmaq üçün inşaat bazarında 19 ilimizi sərf etmişik. İşinizdə operativlik önəmlidirsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. 
Komanda
İstənilən həcmli layihələrin icrası üçün tikinti mühəndislərimiz mövcuddur. Siz işin miqyasını və tələb olunan işçi heyəti barədə məlumat təqdim edirsiniz, biz də Sizə ona uyğun mühəndis dəstəyi göstəririk.
İnteqrasiya
Layihələrin idarəedilməsi sisteminə yaxşı bələd olduğumuz üçün mövcud layihələrə tətbiq olunan idarəetmə strukturuna daha tez uyğunlaşırıq. Bu da bizə qısa zamanda layihənin zəif qalan tərəflərini gücləndirməyə imkan yaradır.
Rəy alırıq
Gördüyümüz işin dəyərləndirilməsi bizim inkişafımız üçün önəmli məsələdir. Ona görə də xidmətimizi qiymətləndirmək imkanında istifadə edə bilərsiniz. İnkişafımıza təkan vermək üçün verəcəyiniz şərhlərə diqqətlə qulaq asmağa hazırıq.
Bizə etibar etdilər